Deti a nedostatok pohybu – Ako sa rozhýbať, keď nie je kde
22 februára, 2021
V jednoduchosti je sila – skúste Veľkú noc na vlne udržateľnosti
3 apríla, 2021

Čaká vaše dieťa v tomto roku zápis do prvej triedy a vy by ste ho naň radi pripravili? S tým by vám mohol pomôcť rozhovor so špeciálnou pedagogičkou Mgr. Ivanou Vlkovou. Poradí vám, čo by mal budúci prvák zvládnuť, a čo budete pri zápise potrebovať.

Čo je školská zrelosť a aké šikovnosti by ju mali tvoriť? Čo by mal budúci prváčik vlastne zvládnuť, než zasadne do školských lavíc a ako ho týmto obdobím, čo najlepšie previesť, aby sa na školu tešil a učenie ho bavilo?

Deti v predškolskom veku, významne potom vo veku do šiestich rokov, majú ohromný potenciál, ktorý v nich čaká na to, aby bol plne využitý. Záleží len na tom, aké informácie, šikovnosti, skúsenosti a príležitosti deti dostanú. Je teda len na nás rodičoch, aby sme získali už v rannom veku nášho dieťaťa informácie, ktoré vedú k naplneniu jeho potenciálu, ktorým ovplyvníme úspešnosť detí vo vzdelávacom procese i v živote samotnom. Mali by sme vytvoriť v pravý okamih tie najvhodnejšie podnety vo všetkých oblastiach rozvoja, nech už sa jedná o rozvoj motorických funkcií, zmyslového vnímania či rozvoj materskej reči a cudzích jazykov, fantázie, názorovo pojmového myslenia či matematických predstáv. V neposlednom rade je dôležitý i rozvoj sociálneho učenia, schopnosti empatie a tzv. emočnej inteligencie za vrelého prístupu blízkosti, porozumenia a upokojujúcej náruče plne prítomného rodiča.

Čo teda vybrať ku stimulácii zmienených oblastí, keď je toho na trhu toľko?

Deti by mali získavať skúsenosti na trojrozmerných predmetoch. Preto by sme mali siahnuť radšej po stavebniciach, mozaikách, stolových a kartových hrách, hlavolamoch, nožniciach a lepidle, trojhranných, najlepšie dúhových, pastelkách než po tablete či počítači, ktorý deťom mnohé informácie z priestorového vnímania, matematických predstáv či motorických šikovností sprostredkovať nevie. Mali by skúsenosti získavať cez vlastné telo a dostávať otázky, ktoré ich vedú k zamysleniu a hľadaniu odpovedí v nich samých. Mali by dostať príležitosť tvoriť farbami, rôznymi materiálmi a experimentovať ako v prírode, tak v bežnom živote, napríklad i pri spoločnom varení, pečení, vysávaní alebo sekaní dreva. Váš príklad a spoločné tvorenie je najviac, čo od vás môžu dostať. Lego, Geomag, Miniluk, Logico Piccolo či hry od Albi vám budú dobrými pomocníkmi. Pre správnu stimuláciu môžete použiť i pracovné zošity. Odporúčam siahnuť len po takých, ktoré rešpektujú postupnosť rozvoja dieťaťa a sú zostavené odborníkmi na predškolské vzdelávanie, alebo vám zaručia, že idete správnym smerom. Kvídove Roztancované fixky a Vejár plný kvízov od Albi sú k tomuto účelu priamo vytvorená. Nepodceňujte dôležitosť pohybu, rozvíja nielen motorické schopnosti, ale i sociálne šikovnosti. Uprednostnite vždy pohyb pred užívaním moderných technológií a sledovaním televízie. Pre relaxačné chvíľky dávajte prednosť spoločnému času nad knihou.

Mala by dieťa k zápisu pripraviť rodina, alebo je to povinnosť škôlky?

Tak už celý predškolský rok majú deti vo svojej materskej škole prípravu, ktorá je ako individuálne, tak skupinovo zameraná na rozvoj percepčne motorických a kognitívnych zručností. Učiteľky majú väčšinou mnohoročné skúsenosti a poznajú včas, či je doma potrebné ešte niečo naviac trénovať alebo navštíviť fyzioterapeuta, logopéda alebo napríklad psychológa, ktorý s danou nezrelosťou môže rodine včas pomôcť. Zápis je dvadsaťminútová záležitosť, môže v prípade väčších nezrelostí upozorniť na problém napríklad s výslovnosťou či držaním ceruzky, sociálnou nezrelosťou pokiaľ sa dieťa pri zápise s cudzou osobou zasekne úplne. Ale určite sa tento, pre deti dôležitý akt, nedá posudzovať ako validná skúška zistenia súčasnej úrovne školskej zrelosti dieťaťa. Odporúčanie do pedagogicko-psychologickej poradne PPP môže navrhnúť učiteľka MŠ, logopéd, špeciálny pedagóg, ktorého niektoré škôlky majú, alebo i pediater. Pokiaľ si rodičia nie sú istí, môžu sa sami obrátiť na pedagogickopsychologickú poradňu, či podobné pracoviská. Rodina by mala deti v týchto aktivitách tiež podporovať a ponúkať deťom podnetné prostredie.

Pribúda odkladov? A aké sú najčastejšie dôvody?

Bolo obdobie, tuším tak pred piatimi rokmi, kedy to bola doslova móda, ale musím povedať, že sú rodičia natoľko rozumní, že si to nechali väčšinou vyhovoriť. Pretože nie je odklad ako odklad.

Pokiaľ je dieťa nezrelé percepčne a nie je tam iné zásadné oslabenie, dá sa špecifickým cvičením nezrelosť odstrániť včas. Ale napríklad oblasť reči, motoriky, grafomotoriky, pozornosti, či oblasť sociálne emočnej zrelosti má svoje špecifiká a čas, ktorý nijako neurýchlite. Pokiaľ dieťa v máji ešte nezvláda výslovnosť šiestich sykaviek, l a r, je tento fakt dôvodom odkladu školskej dochádzky.

Kedy by som vôbec odklad neodporučila je prípad, kedy napríklad chlapček narodený v jarných mesiacoch takmer číta, počíta do stovky, pozná celú abecedu, ale je lenivý sa ráno obliecť a skoro vstávať a maminka mu slúži a povie: „Tak my by sme radi požiadali o ten odklad, on František si rád pospí a ja som ešte na materskej, tak si predĺžime o rok pohodu.“ Pohodu si síce predĺžia, ale František sa už nenaučí prirodzene učiť, pretože s nástupom školy bude zvládať dve tretiny učiva prvej triedy a môže sa i nudiť, kým v tretej triede, ktorá už nie je len o tom, čo odkukám v škole, sa môže z pôvodne veľmi nadaného dieťatka stať priemerný dvojkár, pretože sa nenaučil učiť.

Čo sú v súčasnej dobe najväčšie problémy predškolákov? Čo súčasným generáciám moc nejde, v čom sú naopak vidieť obrovské pokroky?

Myslím, že veľký vplyv na zrelosť niektorých oblastí u predškolákov má nadužívanie tabletov, telefónov, herných konzol a PC. Je veľký rozdiel v aktívnej zábave pri použití stavebníc, pasteliek a trojrozmerných predmetov, s ktorými sa dieťa učí manipulovať, stavať, odhadovať hmotnosť, tvar, farby a ďalšie kategórie slúžiace k rozvoju motorických schopností, ale i zrakového rozlišovania či prematematických predstáv oproti zábave pasívnej, kedy prijíma už hotové informácie a nezapája vlastnú fantáziu a nerozvíja motorické, sociálne a komunikačné zručnosti. V tom vidím handicap dnešného života face to screen oproti face to face, kedy sa do hry zapojí viac komunikujúcich osôb a dieťa je nútené k premýšľaniu, k pohotovej odpovedi.

Vo svojej praxi vidím hromadný dopad na oblasť komunikácie a artikulácie. Pribúda predškolských detí so zlou výslovnosťou, ale i detí, ktoré majú problémy so stavbou viet, ktorých reč je často agramatická, nezriedka nerozumejú reči a inštrukciám a nehovoria. Nemajú ani rozvinutú pasívnu slovnú zásobu, pretože na nich dospelí toľko nehovoria a dieťa je odkázané na monitor a displej či obrazovku. Druhý najčastejší dopad vidím v úrovni grafomotoriky, ktorá dieťa potom brzdí pri jeho úžasných encyklopedických znalostiach. A ďalšou podstatnou oblasťou je sluchová pozornosť, vôbec vnímať hovorený text a byť schopný prerozprávať obsah práve prečítaného príbehu. Častejšie prichádzajú i deti s poruchou pozornosti a schopnosťou poslúchnuť či rešpektovať dospelého, alebo dochádza vo výchove často k uvoľneniu hraníc a deti činnosť nedokončujú, alebo rovno oznámia, že to robiť ani nebudú a rodič ich rešpektuje.

Čo keď máme nadané dieťa a 6 rokov bude mať už v septembri či októbri?

O predčasný vstup môžete požiadať v prípade, že splníte úspešne podmienku vyšetrenia v pedagogicko-psychologickej poradne a u osobného lekára.

Ako mám postupovať, pokiaľ chcem pre svoje dieťa odklad?

K zápisu je už potrebné priniesť vyjadrenie z pedagogicko-psychologickej poradne, logopéda a pediatra o dôvodoch odklade školskej dochádzky. K týmto vyšetreniam je potrebné sa v trojmesačnom predstihu objednať.

Čo budem so sebou k zápisu potrebovať?

Každá škola špecifikuje svoje požiadavky na svojom webe, vrátane dokumentov, ktoré požadujú, ale väčšinou postačí rodný list dieťaťa a doloženie trvalého bydliska. U detí, ktoré už mali odklad školskej dochádzky prineste doklad o rozhodnutí o odklade. Pokiaľ nastupuje dieťa do školy predčasne, budete potrebovať vyšetrenia z pedagogickopsychologickej poradne. Rovnako tiež pokiaľ ste sa rozhodli k odkladu školskej dochádzky. K tomuto vyšetreniu je v súčasnej dobe najvyšší čas na objednanie do PPP.

Ako mám dieťa na zápis pripraviť?

Zápis je pre dieťa prvým medzníkom v živote. Tento deň je pre neho teda dňom slávnostným a je vhodné ho tak poňať. Tento rok to síce bude prebiehať asi len v online prostredí, ale i tak je dobré si o tom s dieťaťom pohovoriť, pripraviť ho na to, že nie je potrebné sa obávať, len odpovedať pani učiteľke a ukázať všetko, čo už vie a dokáže. Uistiť ho, že všetko vie a zvládne. Tento deň by sa mal odvíjať v príjemnom a pokojnom duchu. Dieťa celý akt zvládne a nie je potrebné ho umelo učiť spamäti dopredu akékoľvek otázky, pokiaľ sme ho celý predškolský rok vhodne stimulovali.

Každá škola si koncipuje svoje zápisy sama a väčšinou dieťa absolvuje hravou formou krátke testy, ktoré sa týkajú zmienených oblastí buď formou kolieska u viacerých učiteliek, alebo mu bude pridelená jedna, ktorá s ním strávi cca dvadsať minút. Pre ilustráciu a lepšiu predstavu sú to úlohy z jemnej motoriky, ako si napríklad zaviazať šnúrku, držať správne ceruzku, sedieť na stoličke, namaľovať pár kľučiek, oblúčikov, geometrických tvarov, rozpoznať odlišnosť na obrázku, domaľovať polovicu chýbajúceho obrázka, napočítať do päť, orientovať sa v pravo-ľavej orientácii, rozprávať krátky dej z obrázka. Zisťuje sa úroveň výslovnosti sykaviek, l a r, prvé a posledné písmenko v slove či počet slabík v slove. Dieťa by malo vedieť celé meno, kde býva, či má súrodenca, mená rodičov a dátum narodenia. Orientovať sa v ročných obdobiach, poznať farby, vedieť zvieratká a ich mláďatká či tzv. nadradené pojmy akými sú napríklad nábytok, dopravné prostriedky, pečivo, ovocie, zelenina, oblečenie, hračky, ai. Niekde chcú zaspievať alebo krátku básničku.

Pokiaľ stále máte pochybnosti o tom, či ste vaše dieťa správne pripravili, poradiť sa môžete s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v blízkosti Vášho bydliska.

Stojí pred nami obdobie tzv. overených príležitostí, nepremeškajme ho! Závisí na ňom radosť a úspech v živote vašich detí! Úspešný školský štart vám praje Mgr. Ivana Vlková, špeciálna pedagogička.

A ako na tom vaše dieťa aktuálne je, môžete vyskúšať pri zápise nanečisto s aktivitami Kvído. Prípadne odporúčame vybrané hry priamo pre predškolákov, aby lepšie uspeli pri zápise do ZŠ.

Text: Mgr. Ivana Vlková, Andrea Löflerová

Foto: Getty Images a archív Albi

Iva
Iva

Comments are closed.