15 novembra, 2020

Čítanie s porozumením

Čítanie, s ktorým sa stretávame pri žiakoch prvého ročníka je vlastne začiatok cesty od elementárneho čítania po čítanie s porozumením, alebo k analytickému čítaniu. Význam tohto postupného zdokonaľovania čítania […]