Ako hovoriť s deťmi o peniazoch? Otvorene a skoro
4 novembra, 2020
KVÍDO novinky 2021
27 januára, 2021

Čítanie, s ktorým sa stretávame pri žiakoch prvého ročníka je vlastne začiatok cesty od elementárneho čítania po čítanie s porozumením, alebo k analytickému čítaniu. Význam tohto postupného zdokonaľovania čítania je veľký. Nestačí len reprodukovať text, hľadať v ňom odpovede na otázky, ale ako hovorí vo svojej práci Esej o čítaní a knihách Arthur Schopenhauer. „Jedine premýšľaním môže človek do seba začleniť, čo čítal.“

Kniha by mala plniť úlohu dobrého, múdreho, láskavého učiteľa i vychovávateľa, ktorý malého čitateľa jemne postrčí byť lepším človekom. A na to treba dobrého autora s dobrými textami. Zrozumiteľnými a inšpirujúcimi.

Začiatok čítania s porozumením musí byť spojený s vhodným výberom textu. Čiže text by mal byť primeraný veku, zaujímavý pre dieťa, je dobré vedieť o záujmoch čitateľa a tiež poznať jeho čitateľské zručnosti. Dieťa sa od ranného detstva učí od svojich rodičov. Napodobňuje ich a ak ich vidí s knihou je pre dieťa prirodzené venovať sa čítaniu tiež.

Ako budovať vzťah k čítaniu?

…………..

Osobným príkladom. Dieťa nerozumie pokynu, choď si do izby čítať s porozumením. Tomu sa musí naučiť. A na to potrebuje niekoho, kto ho k tomu dovedie. Od ranného detstva je dobré brať deti do príbehov, čítať im, rozprávať sa s nimi o prečítanom texte, rozširovať slovnú zásobu a naučiť ich vyjadriť svoj názor, postoj k textu. V texte musí dieťa správne rozoznať dôležité od menej dôležitého, dobré od zlého, musí sa vedieť stotožniť s postavami, nájsť hrdinu, vcítiť sa do porazeného, nájsť dobro a mať zážitok z príbehu. To všetko zvládne až vtedy, ak dokáže pochopiť text.

Hravé čítanie

…………..

Na knižný trh prichádza kniha s pútavým názvom HRAVÉ ČÍTANIE od spoločnosti ALBI.

Kniha je určená pre malých čitateľov od sedem rokov a celkom nenásilne láka k tomu, aby si dieťa knihu otvorilo a začalo čítať. Kniha má netradičný vzhľad a hneď pri otvorení si malý čitateľ všimne fixku s gumou, ktorá sľubuje zábavu a kreslenie. Pretože ide o texty s plnením úloh, dokresľovaním, lepením a vytváraním vlastných príbehov je vhodné, aby sa s knihou zoznámili aj rodičia, či vychovávatelia a pomohli dieťaťu sa zorientovať.

Texty sú veľmi aktuálne. Či už ide o získanie vedomostí zo športu, či dobré skutky a zaujímavé situačné príbehy. Zaujímavá je aj členitosť strán, dieťa získava zručnosti práce s knihou, tvorbou vlastných záverov, vlastného sveta, napríklad v lunaparku. Fixka je zmazateľná, čiže po práci kniha ostáva čistá a môže sa čítať znova s inými ukončeniami príbehu.

Žiaci druhého ročníka v spolupráci s učiteľkou prečítali knihu a ocenili najmä to, že kniha má viac možností zábavy. Číta sa, kreslí sa do nej, je zvláštne členitá, príbehy sú zaujímavé s otvoreným koncom, žiaci si vymýšľali, lepili nálepky, rozprávali sa o tom, ako by oni reagovali v príbehu, vyberali svoje vlastné riešenia s amuletom, s atrakciami, hovorili o svojich vedomostiach o športe, hraní s pravidlami.

Z dlhodobého hľadiska je dôležité, aby deti pochopili, že čítanie kníh nie je nudné, ale že je spojené so zábavou, zaujímavými príbehmi, informáciami. Každou ďalšou takouto knihou rastie u žiakov aj návyk vzdelávať sa primeranou formou, nájsť si čas na knihu, naučiť sa, že knihy sú prirodzenou súčasťou vzdelávania, ale aj trávenia voľných chvíľ a dokážu byť príjemným spoločníkom.

Text: Mgr. Jana Necpalová, učiteľka na 1.stupni ZŠ Limbová, Žilina Foto: Freepik

Iva
Iva

Comments are closed.